Vejle Amatør Musikforening

Bestyrelse

Formand
Camilla Dvinge
2322 0402
cd@dancamps.dk

Medlem af bestyrelsen
Steen Høck Nielsen
2189 6781
steenhnielsen@gmail.com

Medlem af bestyrelsen
Christina Guldager Ekwall
22272097
christineekwall@hotmail.com

Medlem af bestyrelsen
Claus Lund
 61606690
cllc@stofanet.dk

Kasserer
Jakob Zeuthen Schmidt
3134 3499
jakobzeuthenschmidt@gmail.com

Medlem af bestyrelsen (suppleanter)
Tor Hess
61687544
torhess1987@gmail.com

Antje Orths
28252809
ANO@energinet.dk

Dirigent
Anne Cathrine Kielland Lund
Rønshovedvej 15, 7100 Vejle
2178 2567
ackl@kinne.dk

Koncertmester
Adam Hansen
20931580
adamlars90@gmail.com

Nodearkivar
Svend Poulsen
7555 1151
hspsvend@outlook.dk

Vejle Symfoniorkester drives af Vejle Amatør Musikforening, der understøttes af Vejle Kultur

Violin 1
Foto: Johnny Reenberg, 2016