Medlemskab

Ønsker du at blive medlem, kan du henvende dig til dirigenten eller et medlem af bestyrelsen.

Kontingent:
Alle medlemmer over 18 år betaler kr. 500 pr. spillesæson.

Alle medlemmer under 18 år samt studerende betaler kr. 250 pr. spillesæson.

Forårsbetaling senest d. 1. marts og efterårsbetaling senest d. 1. september

Kontingentet kan indbetales:

  • på foreningens bankkonto i Danske Bank: 1551 – 6400102888
  • med MobilePay på nummer: 10979