Vejle Amatør Musikforening

Bestyrelse

Formand
Camilla Dvinge
2322 0402
cd@dancamps.dk

Medlem af bestyrelsen
Steen Høck Nielsen
2189 6781
steenhnielsen@gmail.com

Medlem af bestyrelsen
Ellen Overgaard (orlov)
6170 9505
ellen.overgaard@hotmail.com

Medlem af bestyrelsen
Ole Livbjerg Klitgaard
2046 4898
oleklitgaard48@gmail.com

Kasserer
Jakob Zeuthen Schmidt
3134 3499
jakobzeuthenschmidt@gmail.com

Medlem af bestyrelsen (suppleant)
Claus Lund
61606690
cllc@stofanet.dk

Dirigent
Anne Cathrine Kielland Lund
Rønshovedvej 15, 7100 Vejle
2178 2567
ackl@kinne.dk

Koncertmester
Tine Dalgaard
2335 0099
tine@famdalgaard.dk

Nodearkivar
Svend Poulsen
7555 1151
hspsvend@outlook.dk

Vejle Symfoniorkester drives af Vejle Amatør Musikforening, der understøttes af Vejle Kultur

Violin 1
Foto: Johnny Reenberg, 2016