Organisation

Vejle Amatør Musikforening

Bestyrelse

Formand

Formand

Camilla Dvinge

2322 0402

cd@dancamps.dk

Medlem af bestyrelsen

Medlem af bestyrelsen

Christina Guldager Ekwall

2227 2097

christineekwall@hotmail.com

Kasserer

Kasserer

Jakob Zeuthen Schmidt

3134 3499

jakobzeuthenschmidt@gmail.com

Medlem af bestyrelsen

Medlem af bestyrelsen

Steen Høck Nielsen

2189 6781

steenhnielsen@gmail.com

Medlem af bestyrelsen

Medlem af bestyrelsen

Claus Lund

6160 6690

cllc@stofanet.dk

Medlem af bestyrelsen (suppleant)

Medlem af bestyrelsen (suppleant)

Tor Hess

6168 7544

torhess1987@gmail.com

Medlem af bestyrelsen (suppleant)

Medlem af bestyrelsen (suppleant)

Antje Orths

2825 2809

ANO@energinet.dk

Dirigent

Dirigent

Rønshovedvej 15, 7100 Vejle

2227 2097

christineekwall@hotmail.com

Koncertmester

Koncertmester

Adam Hansen

2093 1580

adamlars90@gmail.com

Nodearkivar

Nodearkivar

Svend Poulsen

7555 1151

hspsvend@outlook.dk

Vejle Symfoniorkester drives af Vejle Amatør Musikforening, der understøttes af Vejle Kultur
Foto: Johnny Reenberg, 2016

Foto: Johnny Reenberg, 2016

Vejle Symfoniorkester
Vejle Symfoniorkester
Vejle Symfoniorkester
Vejle Symfoniorkester