Corona-restriktionerne gør koncertplanlægningen i 2021 vanskelig.

Ved årsskiftet til 2021 havde vi på baggrund af situationen regnet med, at vi kunne starte med orkesterprøver i løbet af januar, og dermed var der baggrund for at holde koncert med nyt program i Vejle Musikteater tirsdag den 27.april, yderligere en koncert i september (jfr. hjemmesiden) samt igen i november. Herved har vi indhentet noget af det vi måtte sige farvel til i 2021. Det sidste- korkoncerterne med Italienske Mestre – Puccini, kunne vi så afvikle i april 2022.

Men vi bliver fortsat indhentet af forlængelser og skærpelser af restriktionerne, som nu gør det umuligt for os at starte orkesterprøver i slutningen af januar. Vi kan tidligst komme igang igen i marts. Det påvirker vores koncertmuligheder.

Som det ser ud nu tror vi, at vi kan spille næste koncert i musikteatret den 27.april 2021. Koncerten i september må vi regne med at måtte droppe, men derimod tror vi sikkert på, at vi kan spille vores koncert i Musikteatret i November.

Men der er fortsat så mange usikkerheder, så vi må løbende forholde os til nye forudsætninger kommer uventet. Derfor vil vi vente lidt med at lave en mere endelig “annoncere” kommende koncert overfor publikum.

Men vi håber at kunne afvikle en koncert i Musikteatret den 27. april, og det bliver efter alt at dømme med titlen “Dansk, Tysk – og Beethoven”.

Vejle Symfoniorkester
Vejle Symfoniorkester
Vejle Symfoniorkester
Vejle Symfoniorkester