Koncertdatoer i efteråret 2021

Da Corona-restriktionerne trækker længe ud, så har vi måttet opgive at kunne afholde prøver i Vejle Symfoniorkester det meste af dette halvår, måske endda hele 1.halvår.

Vi kan derfor ikke holde koncert i april 2021 i Vejle Musikteater, som vi var begyndt at håbe, men er så gået tilbage til at holde den første koncert i september. Vores efterårsprogram ser derefter sådan ud:

  • Tirsdag den 14.september 2021 kl. 20 i Vejle Musikteater afholdes koncerten “Dansk, Tysk og Beethoven”, som vi tidligere har berammet og omtalt vedr. indhold. Det er fortsat Pianisten Gustav Piekut, der er aftenens meget dygtige solist i Beethovens klaverkoncert “Kejserkoncerten”. Billetter kan købes via “begivenheder her på hjemmesiden eller ved at logge direkte ind på Vejle Musikteater.
  • Tirsdag den 23.november 2021 kl.20 i Vejle Musikteater afholder vi koncert med et nyt og spædende orkesterprogram, som offentliggøres senere.

Vi håber, at I vil støtte op om vores koncerter i 2021. Vi er fortvivlede over ikke at kunne spille i lang tid, og glæder os derfor til at kunne vise vores gode tilhørere, at vi fortsat spiller dejlig og velinstuderet musik!

Vejle Symfoniorkester
Vejle Symfoniorkester
Vejle Symfoniorkester
Vejle Symfoniorkester